Kundanpassade lösningar

Kundanpassade lösningar om projektet kräver det!

SG Armaturen är en modern belysningsproducent som har ett brett lagerfört produktprogram som uppfyller många kunders behov. Om en uppgift inte kan lösas med standardsortimentet finns möjlighet att leverera kundanpassade lösningar.

På SG är framtagningen av moderna kvalitetsprodukter inom LED-belysning mycket viktigt i en vardag där allt går för högtryck. Därför lägger vi stort fokus på att ha ett brett sortiment av hög kvalitet med lösningar som uppfyller de flestas behov.

Alla armaturer är producerade på våra fabriker i Kina och Danmark. På fabriken i Danmark produceras flera armaturer som ingår i standardsortimentet, men styrkan ligger i den mycket flexibla produktionsmiljön som gör att vi kan leverera kundanpassade lösningar om uppgifterna inte kan lösas inom standardsortimentet.

Kontakta vårt säljteam för att få veta mer om de många möjligheter inom belysningslösningar