SG Video

Company video

SG s company video

Produktvideo

Sense Surface

Sense Surface

Langfoss

Zip

DimToWarm

Wax och Place, Landskrona lekplats

Artes

Lineal

Junistar Lux

Tunable White / Human Centric Lighting

Guide till PDF-broschyren

SG Install

Vägguttag infällt 1

Vägguttag infällt 2

Vägguttag utanpåliggande

Strömställare infälld 1

Strömställare infälld 2

Strömställare utanpåliggande

SG Smart

Smart guide 1: Komma igång med SG Smart-appen

Smart guide 2: Så programmerar du SG Smart-systemet

Smart guide 3: Dela en plats med andra användare

Smart guide 4: Tre olika sätt att ta bort parkoppling

Så programmerar du Smart Switch

Smart guide: How to setup Apple HomeKit

Smart guide: How to setup Google Home

Smart guide: How to setup Amazon Alexa

SG Smart - Make everyday life easier

SG Smart - On holiday