Vi tar ansvar för människor och miljö

SG Armaturen vill bidra till ett samhälle som tar människor och miljö på allvar och som vill skapa långsiktiga värden. Vi tillverkar kvalitetsprodukter som håller länge och ger energieffektiv belysning. Våra designers arbetar aktivt för att minska materialåtgången i produkter och förpackningar och använder i allt högre grad återvunnet material. Vi producerar vår egen el på taket till vårt huvudkontor och vi strävar efter att välja de transportmedel som ger så låga utsläpp som möjligt.

På så sätt bidrar vi till att minska energiförbrukningen och vårt ekologiska fotavtryck.

SG Armaturen har ända sedan starten 1990 lagt stor vikt vid att skapa en säker, inkluderande och stimulerande arbetsplats för alla medarbetare. Vi vill bidra till att göra världen till en bättre plats och strävar efter etisk handel, rättvisa löner och goda arbetsvillkor i hela värdekedjan.

Dessutom investerar vi en del av vår vinst i humanitära projekt runt om i världen, vilket bidrar till att ge människor sjukvård, utbildning och möjligheter.

Bærekraft4.jpg

Energi och utsläpp

Baerekraft13.jpg

Produktion
och produkter

Bærekraft1.jpg

Människor
och samhälle

Bærekraft3.jpg

Affärsetik

Du kontrollerar dina data

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Läs våra policyer för cookies och hantering av personuppgifter. Länkar finns längst ner på sidan

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på den lilla ikonen längst ner till vänster på webbplatsen