Nödljusbox

Nödljusbox med plug & play-lösning, som tilldelar armaturen den är kopplad till, med 3 timmars nödljusdrift. Försedd med snabbkoppling, kompatibel med produktfamiljerna Sense, Sense Eco, Sense Round, Molior Line och Molior Corner samt Rax 150 och Rax 200. Boxen har en självtestfunktion som indikerar med grönt eller rött beroende på batteriets status.