Aarhus Universitetshospital

Projektbeskrivning

Aarhus Universitetshospital, AUH, är ett av Danmarks nyare sjukhus. De äldsta byggnaderna har varit i bruk sedan slutet av 1980-talet och det dagliga, intensiva slitaget har lett till att installationerna nu nått reparationsåldern. Energieffektiviteten lever inte heller upp till modern standard.

Det innebär bland annat att nästan 3 000 belysningsarmaturer på patientavdelningar och i möteslokaler, kök, depåer, toaletter och fler utrymmen behövde bytas. Det skedde enligt en omsorgsfullt samordnad plan där hög prioritet låg på att minimera störningarna i sjukhusets verksamhet i största möjliga utsträckning, förklarar Ina Rødtnes Withus, projektledare och ingenjör på AUH.

Belysningslösning

Grundstommen i AUH:s belysningsrenovering är systemarmaturen Multi Concept från tillverkaren SG Armaturen. Tack vare en modulbaserad utformning kan detta system lätt anpassas efter olika användningsområden och byggnadsmiljöer. Totalt 1 100 närvarosensorer ser till att belysningen endast är tänd när den behöver vara det.

Tack vare planering, flexibilitet och god vilja kunde belysningen renoveras på Aarhus Universitetshospital utan att behandlingen av patienterna blev lidande.

En av utmaningarna när man arbetar med stora projekt i en stressig sjukhusmiljö är logistiken. Det finns ingen plats för förvaring av alla belysningsarmaturer och Rigtigt Lys och SG Armaturen stämde löpande av leveranserna med hänsyn till de aktuella faserna i renoveringsarbetet. Samtidigt ligger armaturerna förpackade i materialbesparande emballage för att minska mängden avfall.

Århus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus
Danmark

Se karta: Google Maps

 

Aarhus Universitetshospital

Leverantör: Rigtigt Lys - Lemvigh Müller

Installatör: Wicotec Kirkebjerg

Liknande produkter