Bjølstad Studentboliger

Projektbeskrivning

Bjølstad Studentboliger i Fredrikstad består av 243 bostadsenheter, gemensamma matsalar och sociala zoner, gym, tvättstuga och grönområden utomhus. Fastigheten består av fyra olika byggnader i massivt trä på totalt 6900 m2. 

SG är totalleverantör av belysning både inom- och utomhus.

Belysningslösning

SG har levererat all belysning både inomhus och utomhus med undantag för badrum som levererades som färdiga badrumsenheter.

I samarbete med Foss Elektro har SG Armaturen skapat ett belysningskoncept som passar byggnadens arkitektur och byggherrens önskan om god funktionalitet för de boende.  

Sense och Disc i olika storlekar genomgående används som belysning i studentrummen, gymmet, trapphuset och glasbroarna som binder samman byggnaderna.

I korridorer och sociala zoner används Junistar Soft, Junistar Eco och Cube Lux.

På byggnadernas fasader används Wax, som ger ett bra ljus för gångvägar och sociala umgängeszoner i kombination med Circled Pullert och Wax på stolpar.

Bjølstad Studentboliger
Bjølstadveien 4
1671 Kråkerøy
Norge

Se karta: Google Maps

Bjølstad Studentboliger

Installatör: Foss-Elektro, Kråkerøy

Liknande produkter