Florahallen

Projektbeskrivning

Skellefteå kommun har byggt en helt ny Friidrottshall som även inrymmer en idrottshall. Friidrottshallen skulle klara nivå SM-standard vilket ställer höga krav på belysningen där både horisontala och vertikala ljusvärden är viktiga, ljuset skulle även uppnå en hög jämnhet och inte vara bländande.

Belysningslösning

SG Armaturen lyckades lämna ett vinnande förslag tillsammans med entreprenören Umia. Anders Hägg på Elconsult AB kunde sen göra elhandlingarna. Utvalda armaturer blev Arena i Friidrottshallen samt Arena Sport med bollskydd i idrottshallen. Sense Round och Rax 200 i kommunikationsytor. Armaturerna har utmärkta ljusegenskaper som mötte de höga kraven i projektet, och ger även en energieffektiv anläggning.

Florahallen i Skellefteå
Hjortronstigen 21
931 39 Skellefteå
Sverige

Se karta: Google Maps

Skellefteå kommun

Entreprenør: Umia

Liknande produkter