Nord Universitet, Levanger

Projektbeskrivning

Nord Universitets näst största utbildningsplats ligger i Røstad strax utanför Levanger (i Trøndelags fylke) och tillhör landets vackraste. Belysningen har renoverats och de gamla armaturerna har bytts ut mot LED-armaturer i gemensamma utrymmen, undervisningslokaler och utomhus.

Belysningslösning

SG har levererat belysningslösningen i samarbete med Statsbygg. Den runda ytmonterade Circulus-armaturen i minimalistisk design har monterats i matsalen, de gemensamma utrymmena och biblioteket. I matsalen kan Circulus-lamporna dämpas med DALI och armaturen är försedd med dagsljus- och rörelsesensor. Sense Opal/Sense Prism har installerats i hörsalar och de öppna utrymmena. Sense är en energisnål LED-armatur med smal ram som kan monteras i loftutrymmen med dolda T-skenor.
Utomhus – i elljusspåret – har den energisnåla mastarmaturen Place installerats för att ge behaglig belysning. Armaturen har en enkelriktad ljusspridning och ger således inte upphov till ljusföroreningar. 

I hörsalarna används 3-Fas LED-spotlights och ShopLine-skensystem, medan Tube- och Ceres-armaturer sitter monterade i klassrummen.

Nord Universitet, Levanger
Høgskoleveien 27
7600 Levanger
Norge

Se karta: Google Maps

Installatör: Elman Levanger

Liknande produkter