Nynäshallen Gävle

Projektbeskrivning

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB. Man ville upprusta idrottshallen samt ishallen med ny belysning för att öka ljusnivån, energieffektivisera samt sänka underhållskostnader. 

Gävle Elprojektering AB som hade tagit fram relationshandlingar ville ha robusta armaturer med bollskydd och även goda ljusegenskaper för att klara matchspel i hallarna.

Belysningslösning

Entreprenören DALAB valde en lösning från SG Armaturen med armaturen Arena Sport som uppfyllde kraven på robusthet och belysnings-teknisk prestanda som kunde möta de höga kraven i projektet. Utöver detta så kunde fastighetsägarna göra en energibesparing på ca 50 % mot den gamla belysningen. Montörerna uppskattade även att armaturen var så montagevänlig.

Nynäs Idrottsplats
Gästrikegatan 5
803 25 Gävle
Sverige

Se karta: Google Maps

Gavlefastigheter

Entreprenør: DALAB

Liknande produkter