Vattenfall Utveckling Älvkarleby

Projektbeskrivning

Vattenfall har ett laboratorium för energiforskning beläget i Älvkarleby. Där har man många olika typer av lokaler och beslut hade fattats att modernisera belysningen i Stora hallen och verkstäderna där den gamla belysningen inte längre höll måttet för verksamheten.

Belysningslösning

Elkonsulten Ramböll fick uppdraget att utvärdera olika armaturlösningar och i samråd med Sektionschefen Mikael Bergsten på Vattenfall så föll valet på Arena i stora hallen och Area 66 i verkstäderna. Arena är en högpresterande IP23 armatur med utmärkt LED-linsteknik och Area 66 en kapslad robust armatur för tuffare miljöer.

Förutom att lokalerna fick ett bättre och jämnare ljus gjorde man även en 50 % energibesparing.

Vattenfall Research and Development AB
Älvkarlebylaboratoriet
814 70 Älvkarleby
Sverige

Se karta: Google Maps

Liknande produkter