Affärsetik

Som ett stabilt och växande företag har SG Armaturen makt och möjlighet att påverka långt utanför våra egna produktionsanläggningar. Vi vill bidra till att göra världen till en bättre plats och strävar efter etisk handel, rättvisa löner och goda arbetsvillkor i hela värdekedjan.

Vi agerar ansvarsfullt och med hög etisk standard i våra relationer med medarbetare, kunder, leverantörer, samarbetspartners, miljön och det samhälle vi är en del av.

Bærekraft3.jpg
Baerekraft10.jpg
Etiska riktlinjer - Code of conduct

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att säkerställa att de också håller en hög etisk standard och arbetar hållbart. Vi har regelbunden kontakt med våra leverantörer och alla nyckelpersoner har skrivit under vår uppförandekod, som omfattar allt från hantering av råvaror till produktionsprocess och arbetsförhållanden.

Detta beskrivs också noggrant i den årsredovisning som vi lämnar in för att uppfylla kraven i transparenslagen. Vårt produktutvecklingsteam och våra medarbetare på fabriken i Kina har en nära dialog med våra underleverantörer för att säkerställa att det inte sker några brott mot våra avtal och principer kring arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Whistleblower

Om våra medarbetare misstänker att något händer som bryter mot våra värderingar eller etiska riktlinjer kan de meddela ledningen anonymt. Orsakerna till visselblåsning kan vara interna, t.ex. misstanke om eller kunskap om olagligt, oetiskt eller olämpligt beteende i samband med korruption, missbruk av ekonomiska resurser, stöld, bedrägeri eller brott mot våra datasäkerhetsrutiner.

Andra skäl till visselblåsning kan vara miljörisker, intressekonflikter, sexuella trakasserier eller andra former av trakasserier. All visselblåsning hanteras konfidentiellt på ett sätt som skyddar visselblåsaren.

Bærekraft9.jpg
Baerekraft14.jpg

Vi tar ansvar
för människor och miljö

Bærekraft4.jpg

Energi och utsläpp

Baerekraft13.jpg

Produktion
och produkter

Bærekraft1.jpg

Människor
och samhälle

Du kontrollerar dina data

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Läs våra policyer för cookies och hantering av personuppgifter. Länkar finns längst ner på sidan

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på den lilla ikonen längst ner till vänster på webbplatsen