Produktion och produkter

SG Armaturen tillverkar kvalitetsprodukter som ger energieffektiv belysning med lång livslängd. Vi arbetar aktivt med att minska materialåtgången i produkter och förpackningar och använder i allt högre grad återvunna råvaror.

Baerekraft13.jpg
Bærekraft2.jpg

EPD

EPD står för Environmental Product Declarations och är ett dokument som behandlar miljöaspekterna i livscykeln för en produkt, komponent eller tjänst. EPD:n är utformad enligt objektiva kriterier i ISO-standarder. Metoden gör det möjligt att jämföra miljöinformationen för produkter inom samma kategori, oavsett land.

Vi arbetar hårt för att utveckla EPD:er för våra produkter. I en livscykelanalys granskar vi våra produkters miljöpåverkan i produktionsfasen, användningsfasen och avfallsfasen. EPD:n är också ett beslutsunderlag när vi väljer vilka åtgärder eller mål vi ska arbeta mot. Vi inser till exempel att infasning av återvunnet material har stor inverkan på EPD:n för våra produkter. EPD:n kan också användas av våra kunder när de arbetar med sina egna klimatbokslut.

Grønne-skifte2.jpg
Utfasning av lysrör

Detta beskrivs i Ekodesigndirektivet 2019/2020/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU, och sker i kombination med den stora utvecklingen inom LED-tekniken. Vår bransch spelar en central roll i den gröna omställningen genom att få bort farliga ämnen ur kretsloppet och förbättra belysningen för att minska energiförbrukningen. Ny teknik är mycket mer energieffektiv, så att byta till nya lösningar är både mer ekonomiskt lönsamt och bättre för miljön. På SG har vi fokuserat på att utveckla verktyg och information för att tydliggöra fördelarna med nya lösningar och de möjligheter som de erbjuder.

Energieffektivitet

LED-tekniken har inneburit en revolution när det gäller lumen per watt - eller ljus för pengarna. Dessutom gör den nya teknikens möjligheter till smart energihantering, t.ex. sensorer och dimmeralternativ, det lättare att anpassa ljuset efter kundens behov. När man byter från gamla lysrörsarmaturer till våra nya LED-armaturer minskar energiförbrukningen med upp till 80-90 procent.

SG Armaturen har ett nära samarbete med våra underleverantörer av LED-moduler och LED-drivdon för att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Livslängden har också blivit mycket längre, en modern LED-armatur håller från 50-100.000 timmar, i praktiken mer än 25 år.

CSR-packaging.jpg
Material och förpackning

Design och produktutveckling sker på våra kontor i Danmark och Norge. Här fattas beslut som påverkar produktens livslängd, om den är lätt att packa och transportera, om den kan repareras, om resurser kan återvinnas och hur mycket avfall som genereras.

Så långt det är möjligt väljer vi återvunna material med låg vikt. Junistar Bio, som lanseras 2023, är tillverkad av biocirkulärt material och har 40 procent mindre material än en jämförbar produkt. Vi strävar efter att undvika plast i så stor utsträckning som möjligt. Vi slår in våra produkter i kartong och papper och ser till att de är förpackade så att de tar liten plats på en pall och i en container.

Baerekraft14.jpg

Vi tar ansvar
för människor och miljö

Bærekraft4.jpg

Energi och utsläpp

Bærekraft1.jpg

Människor
och samhälle

Bærekraft3.jpg

Affärsetik

Du kontrollerar dina data

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Läs våra policyer för cookies och hantering av personuppgifter. Länkar finns längst ner på sidan

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på den lilla ikonen längst ner till vänster på webbplatsen