Energi och utsläpp

SG Armaturen arbetar kontinuerligt med att minska företagets direkta miljöpåverkan.

Det gör vi genom att producera egen el, vidta åtgärder för effektiv energihantering och göra genomtänkta val av transporter.

Bærekraft4.jpg

Solpaneler

SG Armaturen täcker till stor del vårt eget energibehov med hjälp av solenergi. Hittills har vi installerat 2.000 solpaneler på taket till vårt huvudkontor i Lillesand, och fler kommer det att bli. När fabriken i Kina snart ska uppgraderas kommer den också att få solpaneler på taket.

Vi tittar på möjligheten att göra samma sak på flera av våra andra platser. Smarta energiåtgärder som bergvärme och bra krafthanteringssystem gör att vi har en låg energiförbrukning.

Baerekraft11.png
Klimatbokslut

SG Armaturen har ett klimatbokslut som ger oss en överblick över våra totala utsläpp av växthusgaser. Vi matar in våra uppgifter och får rapporter som visar vårt koldioxidavtryck inom de olika områdena. Klimatbokslutet visar vilka av våra aktiviteter som genererar mest växthusgaser och gör det möjligt för oss att sätta mål och implementera metoder för att minska dem.

Miljøfyrtårn-papir5.png
Miljöfyrtorn

Under 2019 certifierades SG Armaturens huvudkontor genom miljöcertifieringssystemet Eco-Lighthouse, som har en 30-årig historia i Norge och är erkänt av EU. Certifikatet är giltigt som dokumentation i offentliga upphandlingar där EMAS eller andra miljöledningssystem krävs. Verktygen i Eco-Lighthouse används för att identifiera specifika och betydande åtgärder för att minska företagets koldioxidavtryck. Vi rapporterar årligen om företagets betydande miljöfaktorer, som sedan beräknas som CO2-ekvivalenter. Certifieringen har varit avgörande för våra investeringar i solpaneler, smarta kraftsystem, elbilar och laddare samt avfallssortering.

Läs mer om Mijöfyrtorn.

Transport

Eftersom vår största fabrik ligger i Kina, medan vårt huvudkontor och vår marknad ligger i Europa, finns det mycket växthusgasutsläpp att spara genom att göra bra transportval. Genom att fylla containrar i Kina som transporteras med båt hela vägen till Kristiansand blir växthusgasavtrycket per enhet mindre än 1% av produktens totala miljöavtryck. På så sätt undviks också svinn och skador vid omlastning.

Det är dock oundvikligt att en del gods transporteras på väg med lastbil. Varje dag anländer containrar från Kina till vårt lager i Lillesand, och varje dag lämnar lastbilar Lillesand för att åka till grossister runt om i Europa. Målet är att byta ut dessa till utsläppsfria energikällor.

Pic-output09.jpg
Baerekraft14.jpg

Vi tar ansvar
för människor och miljö

Baerekraft13.jpg

Produktion
och produkter

Bærekraft1.jpg

Människor
och samhälle

Bærekraft3.jpg

Affärsetik

Du kontrollerar dina data

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Läs våra policyer för cookies och hantering av personuppgifter. Länkar finns längst ner på sidan

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på den lilla ikonen längst ner till vänster på webbplatsen